วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากะทู้ ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากะทู้ ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

3,014,515.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,014,515.- บาท

วันที่ประกาศ : 3 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content