วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอากาศอำนวย ปี 67-70

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอากาศอำนวย ปี 67-70

วงเงินงบประมาณ

2,264,843.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,264,843.- บาท

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content