วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก ปี 68-70

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก ปี 68-70

วงเงินงบประมาณ

2,275,802.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,275,802.- บาท

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content