วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาซีคอน บางแค ปี 67-70

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาซีคอน บางแค ปี 67-70

วงเงินงบประมาณ

22,218,885.54 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

22,218,885.54 บาท

วันที่ประกาศ : 21 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content