วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินเขตบางคอแหลม ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

2,908,205.78 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,908,205.78 บาท

วันที่ประกาศ : 6 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content