วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาประชานิเวศน์ 1 ปี 67-68

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาประชานิเวศน์ 1 ปี 67-68

วงเงินงบประมาณ

1,591,457.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,591,457.- บาท

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content