วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม ปี 67-70

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาไอคอนสยาม ปี 67-70

วงเงินงบประมาณ

51,292,139.64 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

51,292,139.64 บาท

วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content