วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ปี 67-68

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ปี 67-68

วงเงินงบประมาณ

2,968,862.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,968,862.- บาท

วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content