วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2 ปี 67-70

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2 ปี 67-70

วงเงินงบประมาณ

10,542,098.87 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,542,098.87 บาท

วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content