วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 67-70

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาไอเพลส นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 67-70

วงเงินงบประมาณ

1,429,251.01 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,429,251.01 บาท

วันที่ประกาศ : 31 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content