วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาอินท์-อินเตอร์เซค ปี 67-70

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาอินท์-อินเตอร์เซค ปี 67-70

วงเงินงบประมาณ

5,540,729.54 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,540,729.54 บาท

วันที่ประกาศ : 2 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content