วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ 4 เดือน 20 วัน 12 ส.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ 4 เดือน 20 วัน 12 ส.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

วงเงินงบประมาณ

1,174,860.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,174,860.- บาท

วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content