วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

5,207,844.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,207,844.- บาท

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content