วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเพื่อต่อสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยขวาง ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเพื่อต่อสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยขวาง ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

1,126,050.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,126,050.- บาท

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content