วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินสาขาท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 66-67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินสาขาท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 66-67

วงเงินงบประมาณ

687,899.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

687,899.- บาท

วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content