วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขามาบุญครอง ปี 66-67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขามาบุญครอง ปี 66-67

วงเงินงบประมาณ

4,754,957.22 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,754,957.22 บาท

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content