วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาด อ.ต.ก. ปี 66-67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาด อ.ต.ก. ปี 66-67

วงเงินงบประมาณ

6,229,762.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,229,762.- บาท

วันที่ประกาศ : 20 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content