วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) ปี 66-68

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) ปี 66-68

วงเงินงบประมาณ

2,812,700.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,812,700.- บาท

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content