วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา ปี 65-66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล บางนา ปี 65-66

วงเงินงบประมาณ

15,558,256.90 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,558,256.90 บาท

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content