วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ ธนาคารออมสินสาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ปี 65-66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ ธนาคารออมสินสาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ปี 65-66

วงเงินงบประมาณ

4,436,657.09 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,436,657.09 บาท

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content