วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาเคียนซา ปี 65-68

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาเคียนซา ปี 65-68

วงเงินงบประมาณ

535,331.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

535,331.- บาท

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content