วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า ปี 65-68

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี เคหะร่มเกล้า ปี 65-68

วงเงินงบประมาณ

8,086,703.54 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,086,703.54 บาท

วันที่ประกาศ : 4 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content