วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตภูเก็ต พื้นที่ใหม่ ปี 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตภูเก็ต พื้นที่ใหม่ ปี 2565

วงเงินงบประมาณ

1,028,000.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,028,000.- บาท

วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content