วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะพาซิโอ ทาวน์ ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะพาซิโอ ทาวน์ ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

6,308,135.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,308,135.- บาท

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content