วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งครุ ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งครุ ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

3,114,890.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,114,890.- บาท

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content