วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

52,952,388.02 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

52,952,388.02 บาท

วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content