วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานแอทสาทร ชั้น 12 13 และ 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานแอทสาทร ชั้น 12 13 และ 18

วงเงินงบประมาณ

45,603,131.38

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

45,603,131.38

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร