วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางแค ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

15,530,110.70 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,530,110.70 บาท

วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content