วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสี่แยกท่าเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสี่แยกท่าเรือ

วงเงินงบประมาณ

1,358,913.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,358,913.- บาท

วันที่ประกาศ : 30 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content