วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสวนผัก ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสวนผัก ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

2,236,428.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,236,428.- บาท

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content