วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขออนุมัติต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ ปี 66 5 เดือน 11 วัน และ 7 เดือน 11 วัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขออนุมัติต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ ปี 66 5 เดือน 11 วัน และ 7 เดือน 11 วัน

วงเงินงบประมาณ

1,305,640.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,305,640.- บาท

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content