วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ปี 2566 พื้นที่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ปี 2566 พื้นที่ใหม่

วงเงินงบประมาณ

24,100,306.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

24,100,306.- บาท

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content