วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อ Storage และพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ระยะที่ 3 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล Data Virtualization

ซื้อ Storage และพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ระยะที่ 3 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล Data Virtualization

วงเงินงบประมาณ

34,922,680.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2564
Skip to content