วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อ Hard Disk เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาแบบจำลองการด้อยค่า พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) เพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS ๙

ซื้อ Hard Disk เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับการพัฒนาแบบจำลองการด้อยค่า พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการแบบจำลองการคำนวณการด้อยค่า (ECL Model) เพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS ๙

วงเงินงบประมาณ

1,824,000.00

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2565
Skip to content