วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก แบบพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บูมมิ่งโซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 127,961.30 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก แบบพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บูมมิ่งโซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 127,961.30 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

128,400.00

วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 2566
Skip to content