วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ้ค จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 203,621 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ้ค จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 203,621 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

205,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

203,621.00

วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2564
Skip to content