วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก-แบบพิเศษ และไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ-แบบพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 335,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก-แบบพิเศษ และไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ-แบบพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 335,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

335,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ส.ค. 2565
Skip to content