วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 30 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 30 เครื่อง ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

594,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ม.ค. 2564