วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็นของรางวัลจับสลาก มอบให้กับผู้โชคดีในงานเลี้ยงช่วงกลางคืน สำหรับกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปี 2562 GSB SPORTS DAY 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 271,319.99 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็นของรางวัลจับสลาก มอบให้กับผู้โชคดีในงานเลี้ยงช่วงกลางคืน สำหรับกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปี 2562 GSB SPORTS DAY 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 271,319.99 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content