วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อและพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มการให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผ่าน GSB NOW

ซื้อและพัฒนาระบบ Chatbot GSB NOW เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มการให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผ่าน GSB NOW

วงเงินงบประมาณ

54,000,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2566
Skip to content