วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญเขตชลบุรี 4 พร้อมจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานพนักงานธนาคารออมสิน

ซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญเขตชลบุรี 4 พร้อมจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานพนักงานธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

1,262,400.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2567
Skip to content