วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. – พ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียน “

“ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. – พ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียน “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content