วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อแท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple สำหรับเป็นของรางวัลพิเศษในกิจกรรมส่งเสริมการออมสำหรับเด็กและเยาวชน ในวาระวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการออม new GEN

ซื้อแท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple สำหรับเป็นของรางวัลพิเศษในกิจกรรมส่งเสริมการออมสำหรับเด็กและเยาวชน ในวาระวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการออม new GEN

วงเงินงบประมาณ

1,080,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ต.ค. 2564
Skip to content