วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่อง HSM 10K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment

ซื้อเครื่อง HSM 10K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก :โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-Payment

วงเงินงบประมาณ

8,963,200.00

วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2565
Skip to content