วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 103,105.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ค จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 103,105.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

103,200.00

วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2565
Skip to content