วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (แบบพิเศษ) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก (แบบพิเศษ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 250,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (แบบพิเศษ) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก (แบบพิเศษ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นพี คอนเน็ค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 250,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

250,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2566
Skip to content