วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone พร้อมหูฟัง สำหรับ Agent Call Center จำนวน 10 ชุด โดย บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด”

“ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone พร้อมหูฟัง สำหรับ Agent Call Center จำนวน 10 ชุด โดย บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด”

วงเงินงบประมาณ

103,000.00

วันที่ประกาศ : 4 พ.ค. 2561