วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องหมายให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นางสาวบุญเตือน โถยอด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 351,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ซื้อเครื่องหมายให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นางสาวบุญเตือน โถยอด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 351,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

351,400.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ย. 2564
Skip to content