วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงินงบประมาณ

5,659,000.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2565
Skip to content