วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VHF/FM ชนิดทวนสัญญาณ (Repeater) วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VNF/FM ชนิดติดตั้งประจำที่ วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VNF/FM ชนิดเคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VNF/FM ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 486,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VHF/FM ชนิดทวนสัญญาณ (Repeater) วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VNF/FM ชนิดติดตั้งประจำที่ วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VNF/FM ชนิดเคลื่อนที่ และวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล VNF/FM ชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 486,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

486,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2564
Skip to content